Ne postoji interna i eksterna, postoji samo komunikacija

Komunikaciju bi trebalo lako objasniti. U nekom trenutku je to neko krenuo da komplikuje, kao i mnoge druge stvari. Ta kompleksnost je dovela do toga da se poslednjih par godina dosta upotrebljava termin : INTERNA KOMUNIKACIJA Ako kucate na google-u izaći će vam definicija na sajtu smarp.com: Building an effective internal communication strategy is a great way to make your workplace ...